Brancheorganisaties

Brancheorganisaties

IS maakt actief deel uit van brancheorganisaties die de belangen van toonaangevende Nederlandse providers en ICT-bedrijven behartigen. Als leverancier en grootste onafhankelijke cloudprovider van Nederland geloven wij in teamwork, iets waar wij ook op brancheniveau invulling aan geven. Samen verbeteren wij de Nederlandse ICT- en hostingsector.

Dutch Hosting Provider Association (DHPA)

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) streeft naar een verdere professionalisering van de hostingsector. Dit doet het onder meer door het verbeteren van het imago en de rentabiliteit van de sector. Het platform wil expertise en informatie uitwisselen en een aanspreekpunt en spreekbuis zijn voor media, politiek en andere partijen. DHPA vraagt meer erkenning voor het strategisch belang van hosting en investeringen in infrastructuren. Op basis van inhoudelijke argumenten wil het een segmentatie in de hostingmarkt tot stand brengen.

Als deelnemer van stichting DHPA voldoen wij aan de richtlijnen van de DHPA Code of Conduct. Deze dragen bij aan een betrouwbare en veilige dienstverlening en geven invulling aan onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij en ons personeel. Wij hanteren de gedragscode Notice&Takedown, die de belangen van rechtmatige content-eigenaars beschermt. Daarmee leveren wij een bijdrage aan het weren van onrechtmatige content van onze platforms en uit de maatschappij.

ICT~Office / SaaS~Cloud Netwerk

ICT~Office is de branchevereniging van ruim vijfhonderd IT-, telecom-, internet- en Officebedrijven in Nederland. Met een achterban die € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT- en Officesector. ICT~Office biedt haar leden onder meer: marktstimulering, belangenbehartiging, individuele dienstverlening, financiële voordelen én een groot netwerkplatform.

Onderdeel van ICT~Office is SaaS~Cloud Netwerk. Dit netwerk heeft tot doel het promoten van SaaS en Cloud-toepassingen en het bijdragen aan de kennisuitwisseling hierover tussen belanghebbende marktpartijen. Het netwerk is de opvolger van het ASP Forum Nederland.