Brancheorganisaties

Brancheorganisaties

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) streeft naar een verdere professionalisering van de hosting sector. Het platform wil het imago ('profile') en de rentabiliteit ('profitability') van de sector verbeteren. Vooral het MKB-segment van de markt onderkent nog te weinig het strategische belang van hosting. Het gevolg is dat investeringen in serieuze hosting infrastructuren achterblijven. Daarnaast wil het platform expertise en informatie uitwisselen, aanspreekpunt en spreekbuis zijn voor media, politiek en andere partijen en een segmentatie in de hostingmarkt tot stand brengen op basis van inhoudelijke argumenten.

IS Group is deelnemer van de stichting DHPA die de belangen van de toonaangevende Nederlandse providers behartigt. IS Group voldoet aan de richtlijnen uit DHPA code of conduct die bijdragen aan een betrouwbare en veilige dienstverlening en invulling geven aan onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij en ons personeel. IS Group hanteert voor meldingen over onrechtmatige inhoud van haar afnemers de gedragscode Notice & Takedown, waarmee wij de belangen van rechtmatige content eigenaars beschermen en een bijdrage leveren aan het weren van onrechtmatige content van onze platforms en uit de maatschappij.

Meer over de DHPA: http://www.dhpa.nl/coc.html. Meer over Notice & Takedown: http://www.dhpa.nl/ntd.html

ICT~Office / SaaS~Cloud Netwerk

ICT~Office is de branchevereniging van ruim 500 IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland. Met een achterban die € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT- en Officesector. ICT~Office biedt haar leden ondermeer: marktstimulering, belangenbehartiging, individuele dienstverlening, financiële voordelen én een groot netwerkplatform.

Onderdeel van ICT~Office is SaaS~Cloud Netwerk. Dit netwerk heeft tot doel het promoten van SaaS en Cloud-toepassingen en het bijdragen aan de kennisuitwisseling hierover tussen belanghebbende marktpartijen. Het netwerk is de opvolger van het voormalige ASP Forum Nederland.